Informatie

Wie moet nu aanmelden

  • Kinderen geboren in 2021

    Opgelet: ook kinderen geboren in december 2021 die pas effectief starten met school op 1 september 2024 (schooljaar 2024-2025)

  • Kinderen die van school willen veranderen

  • Broers en zussen van ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel

    Moeten zich niet aanmelden, maar onmiddellijk inschrijven tussen 23 januari 2023 en 10 feburari 2023. Als ze dit niet doen, verliezen ze hun voorrang en moeten ze wel aanmelden.

 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.